Katalog produktów

Typ samochodu Nr wyrobu Wymiary Uwagi Cena netto Zdjęcie

FL10

FL12

FH12

FH16

B12

FL608-628

0038.99328

 

127,0-132,0

Nierdzewna

 

27.90
Uniwersalne 0079. Ocynkowane 105.00

Uniwersalne

0089.20787709

Ocznkowana

23.00
Uniwersalna 0119.7420730641 75x1640mm Ocynkowana 150.00

N7

N7 VERTICAL

FL7

FL11

F10

F12

F16

B9M

B10M

B10L

B10LA

0037.80871

 

114,3-119,0

Nierdzewna

 

27.00
Uniwersalna 0128.1622275 75x1530mm Ocynkowana 110.00

FL608-619

N10

N12

B6

B6B

B6LA

0040.99302

 

106,6-106,6

Nierdzewna

 

26.50
Uniwersalna 0058.2.12170 55x1370mm Ocynkowana 58.00

FL10

FL12

FH12

FH16

B12

FL608-628

0001.99327

 

127,0-132,0

Ocynkowana

 

18.80

FL406

FL407

FL408

0003.99276

 

76,2 - 81,2

Ocynkowana

 

16.65

F406

F407

F408

F608-F618

FL617-619

F7

FL7

FS717-719

B9M

B10M

0004.99289

 

88,9 - 93,6

Ocynkowana

 

17.20

FL608-619

N10

N12

B6

B6B

B6LA

0005.99302

 

101,6-106,6

Ocynkowana

 

17.30

N7

N7 VERTICAL

FL7

FL11

F10

F12

F16

B9M

B10M

B10L

B10LA

0002.80871

 

114,3-119,0

Ocynkowana

 

17.70

FH12

FH16

0059.80926

 

Ocynkowana

 

45.50

FL 12

FH 12

FH 16

0018.80924

 

Ocynkowana

 

34.00

FL 10

FL 12

F 12

F 10

F 16

0025.80897

 

Ocynkowana

 

28.60

FL 406-408

FL 608-619

FL 7

0029.80898

 

Ocynkowana

 

17.00

FH 12

FH 16

B 12

0034.80923

 

Ocynkowana

 

33.00

FL 10

FL 12

FH 12

FH 16

B 12

0030.80921

 

Ocynkowana

 

16.30

F 7

F 10

F 12

F 16

FL 7

FL 10

FL 12 

0031.80848

 

Ocynkowana

 

15.60

FL 608-626

B9M

B10M

B6

B6B

B6LA

0032.80910

 

Ocynkowana

 

16.50

FL 608-619

F7

FL7

FL10

0035.80905

 

Ocynkowana

 

16.40

FH 12

FH 16

0047.80929

 

Ocynkowana

 

20.50

FH 12

0109.80896 Ocynkowana 19.50

FL 12

0108.80927 Ocynkowana 21.00
FL608-619 0120.78803 Ocynkowana 20.50
Uniwersaln 0134.21472836 Ocynkowana 50.00